Research & Consultancy

Gerard Zwetsloot Research & Consultancy verricht de volgende activiteiten, zowel zelfstandig als in samenwerking met (internationale) partners
Research
 • Verkennend onderzoek gericht op nieuwe complexe onderwerpen
 • Beleidsondersteunend onderzoek
 • Participatief en actie onderzoek, in samenwerking met betrokken partijen
 • Onderzoeksresultaten vertalen naar de praktijk en verspreiden

Onderzoeks-stijl: innovatief en praktisch

Consultancy
 • Strategische advisering over veiligheid, gezondheid en organisatie ontwikkeling
 • Strategische beleidsondersteuning
 • Praktische adviezen (en begeleiding van) implementatie en verandering
 • Implementatie van Vision Zero
 • Intervisie bij ontwikkelen van een preventieve (veiligheids)cultuur
 • Leiden en spreken op conferenties
 • Management workshops

Advies-stijl: interactief, prikkelend, uitdagend, verbindend, met overzicht,

Belangrijkste expertise gebieden
 • Vision Zero en het ontwikkelen van een preventiecultuur
 • Veilig ondernemen, Veiligheid en leiderschap, Veiligheidscultuur, Resilience
 • Gezond ondernemen, Integraal Gezondheidsmanagement, Gezondheidsbevordering
 • Psychosociaal risico management
 • Beleid om veiligheid, gezondheid en welzijn te verbeteren
 • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en bedrijfsethiek
 • Normalisatie en Certificatie