Publicaties in het Nederlands

Op deze pagina zijn Gerard’s belangrijkste en/of recente Nederlandstalige publicaties vermeld. Indien u geïnteresseerd bent in één of meer van de publicaties, en u kunt die niet vinden, aarzel dan niet om contact op te nemen, wellicht kan ik u verder helpen

Recent gepubliceerd:

Zwetsloot GIJM (2019),  Vision Zero: Commitment strategie voor excellente veiligheid, NVVA Nieuws 30, (1), 7-11.

Zwetsloot GIJM, (2018). Op weg naar de nul, NVVK Nieuws 2018 Nr 1 (februari), pp 10-13.Zwetsloot_2018_NVVK Nieuws_ Op weg naar de nul

Van Middelaar J, Zwetsloot GIJM, Van der Beek D (2018), Quick Scan Veiligheidscultuur – 19 bedrijven in het Rijnmondgebied, rapport voor DCMR. TNO Rapport 2018 R10530, dd.  15 mei 2018, TNO, Utrecht.

Dijkman A, Zwetsloot GIJM (2017), Een goede Veiligheidscultuur helpt veiliger te werken met gevaarlijke stoffen!, NVvA Nieuwsbrief 28 (2017-2), 9-12.

Zwetsloot GIJM (2016). De Nul Ongevallen Visie: een nieuw perspectief voor het verbeteren van veiligheid, Tijdschrift voor Toegepaste Arbowetenschappen (Journal of Applied Occupational Sciences), 2016; 29 (2),p 61- 64.

De van der Schueren M, Zwetsloot GIJM (2016). Drie redenen waarom mensen zich zonder betaling ten volle inzetten, Tijdschrift voor Toegepaste Arbowetenschappen (Journal of Applied Occupational Sciences), 2016; 29 (2), p 55-60.

Zwetsloot GIJM, (2016).  De nul houden – commitment strategie voor veiligheid, ARBO 92 (7/8), p 36 – 38.

Zwetsloot GIJM, Bezemer R, (2013): Greep op veiligheid? – Benchmark Veiligheidscultuur in de Rijnmond regio, Vakblad ARBO, jan-feb nr. 2013, p 34 – 37.

Steijger N, Drupsteen L, Groeneweg J, en Zwetsloot GIJM (2011), Knelpunten in het leren van incidenten in drie bedrijven, Tijdschrift voor Toegepaste Arbowetenschap, 24, – 1 supplement, t.g.v. NVVK Veiligheidscongres, (n)iemand verantwoordelijk voor veiligheid?!, 16-17 maart 2011, Arnhem.

Van der Vorm J, van der Beek D,, Gallis R, Steijger N, Zwetsloot GIJM (2011), Resilient risk management: het creëren van veerkrachtige operationele processen. Tijdschrift voor Toegepaste Arbowetenschap, 24, – 1, pp 110-119. supplement, t.g.v. NVVK Veiligheidscongres, (n)iemand verantwoordelijk voor veiligheid?!, 16-17 maart 2011, Arnhem.

Boeken

Zwetsloot GIJM, Dijkman A, (red, 2017), AI blad 56, Werken aan veiligheidscultuur  SDU, Den Haag,  Nieuwe elektronische versie “Werken aan Veiligheidscultuur” gepubliceerd via ARBOZONE, januari 2017.

Zwetsloot GIJM, van Scheppingen AR (2005), Van Gezond Werk wordt iedereen beter – Strategisch Arbomanagement voor Gemeenten, A+O Fonds Gemeenten, 72 pp, Den Haag.

Visser R, Zwetsloot GIJM, (red, 2004), Arbomanagement in bedrijven (OSH Management in companies), 233 pp. Serie organisatiekwaliteit, Kluwer, Deventer.

Zwetsloot GIJM, Brouwers AAF (2001), Hulpstructuren voor de bevordering van arbozorg in kleine bedrijven; Succesvolle voorbeelden van arbokennistransfer op branche niveau, 140 pp. Ministerie van SZW/Elseviersbedrijfsinformatie, ISBN 90 5749 813 8.

Zwetsloot GIJM (1999), Naar een inherent veiligere, gezondere en schonere productie; Of: de sleuven tussen sociale verantwoordelijkheid en ecologische duurzaamheid, 45 pp, Oratie, Erasmus Universiteit Rotterdam.

Zwetsloot GIJM, Reijenga F, Andriessen S, Marcelissen F, (1998), Een zorgsysteem voor reïntegratie; Een effectieve aanpak voor het managen van reïntegratie van langdurig zieke werknemers, 64 pp, Amsterdam, NIA TNO

Zwetsloot GIJM, Sprengers PPM (1992), Op zoek naar Synergie, 148 pp, VUGA, Den Haag.