Neven functies

Huidige Nevenfuncties

Wetenschappelijk

Lid editorial board International Journal of Occupational Safety and Ergonomics

Lid editorial board Policy and Practice in Health and Safety

Lid editorial board, book series Aligning perspectives for Health, Safety and Wellbeing (Springer Science)

External examiner (=reviewer), Master opleiding in ARBO (Occupational Health), University College Cork (Ierland)

Certificatie

Onafhankelijk voorzitter van de Algemene Beleidscommissie van KIWA Certificatie

Lid Raad van Advies voor het Super Supermarkt Keurmerk

Overig

Oprichter van het Nederlandse  Zero Accidents Netwerk

 

Belangrijkste eerdere (neven) functies:

2007-2019: Bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Nottingham. Leerstoel: Occupational Health and Safety Management

2014-2015: Onafhankelijk lid van de commissie Arbo/ Toekomst van de Arbeidsgerelateerde Zorg van de Sociaal Economische Raad (SER)

2015:  Gast senior onderzoeker TNO

1997-2015: Senior onderzoeker en adviseur TNO

1998-2006: Bijzonder hoogleraar arbeidsomstandigheden en milieu, Erasmus universiteit Rotterdam

Gerard Zwetsloot vervulde  ook adviesfuncties voor EU-OSHA, the European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions en het EUCOSH project, een samenwerkingsproject van de EU en Chin om de veiligheid in hoog risico sectoren in Chin te verbeteren.